Användarvillkor

Genom att fylla i och skicka in uppgifterna i denna enkät till Min Klimatpåverkan accepterar du följande användarvillkor:

Varför sparar SEI mina uppgifter?

SEI arbetar kontinuerligt med att förbättra Min Klimatpåverkan:s databas och den information du lämnar kan komma att användas i SEI:s forskning.

Vad händer med de uppgifter jag lämnar?

Alla uppgifter som du lämnar på Min Klimatpåverkan webbsidan kommer att sparas av SEI. De uppgifter du lämnar kommer endast att användas av SEI i helt anonymiserad form i vår forskning om klimatfotavtryck och ekologiska fotavtryck, om du av någon anledning inte har gett oss tillstånd till något annat. Alla uppgifter från Min Klimatpåverkan som vi använder oss av i vår forskning kommer att vara helt anonymiserade.

Kommer SEI att vidarebefordra min emailadress till någon annan?

När du registrerar dig på Min Klimatpåverkan, ber vi dig ange en emailadress. Detta hjälper oss att identifiera dig. Det möjliggör också för oss att kontakta dig vid behov vad gäller administrationen av webbsidan och för vår forskning, givet att du ger oss tillåtelse att göra det.

SEI kommer aldrig att vidarebefordra din emailadress så länge du inte har gett tillstånd till det av något särskilt skäl.

Vem kommer att få tillgång till mina uppgifter och resultat?

Dina uppgifter kommer endast att användas i anonymiserad form av SEI i SEI:s forskningsarbete. Andra forskare kan komma att få tillgång till beräkningarna i anonymiserad form. SEI kommer endast att delge andra forskare dessa uppgifter om dessa forskare kan säkerställa att:

  • Uppgifterna kommer att användas för att vidareutveckla forskningen på detta område och att alla resultat ska vara allmänt tillgängliga, till exempel i vetenskapliga tidsskrifter.
  • Uppgifterna kommer att användas på ett sätt som överensstämmer med de etiska standarder som SEI Min Klimatpåverkan använder sig av i sin forskning.
  • Dina uppgifter och resultat inte kommer att användas för kommersiella syften.
  • Dina resultat kommer att inte att sparas tillsammans med de personuppgifter du lämnat via Min Klimatpåverkan. Resultaten kommer att sparas i anonym form på en server som endast SEI har har tillgång till.

Genom att gå med i en grupp på Min Klimatpåverkan ger du tillstånd för andra medlemmar av din grupp att få tillgång till dina resultat. Det betyder att det användarnamn du valt kommer att presenteras tillsammans med ditt resultat.

SEI kommer aldrig att vidarebefordra eller använda dina uppgifter för marknadsanalys, eller använda dem för andra syften än för administrationen av Min Klimatpåverkan webbsidan och SEI:s forskning.